Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. birželio 24 d. - Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo iškilmė

Paskelbta: 2021-06-17
Po šv. Mišių nusipelniusiems parapijos bendruomenės nariams:  vikarui kun. Juliui Grigoniui, tikybos mokytojai Virginijai Juodpusienei ir Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorei Kristinai Jasilionienei bus įteikti Kauno arkivyskupijos garbės ženklai – Šiluvos Dievo Motinos medaliai. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021