Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. birželio 19 d., šeštadienį, 10.00 val. bazilikoje šv. Mišios už gyvus ir mirusius buvusios Kauno radijo gamyklos bei „Bangos“ susivienijimo darbuotojus

Paskelbta: 2021-06-17
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021