Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2021 m. liepos 25 d. 9.30 val.Padėkos šv. Mišios už vikaro kun. Juliaus Grigonio tarnystę parapijoje ir išlydėjimas į tarnystę Vandžiogalos Švč. Trejybės ir Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijose

Paskelbta: 2021-07-20


2006 m. sausio 22 d. Kauno kunigų seminarijos klierikas  Julius Grigonis  įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru su teise laiminti santuokas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Po trijų metų  skiriamas  vikaru Šventosios Dvasios (Šilainių ) parapijoje ir LSMU Kauno klinikų kapelionu.

 Ir štai nuo  2015 m. vasario 1 d. kun. Julius  Grigonis iki 2021 m. birželio 24 d.  vėl tarnauja Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintiesiems.

Gerasis Viešpats tegloboja Jus kunigystės kelyje, savo malone padedamas tinkamai eiti Jums patikėtas klebono pareigas.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021