Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

KELIAUKIME DRAUGE į maldos ir Bažnyčios sinodiškumo apmąstymo kelią

Paskelbta: 2021-10-11

"Dievo Bažnyčia yra sušaukta į sinodą. Kelias, pavadintas „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, buvo iškilmingai atidarytas Romoje 2021 m. spalio 9–10 d. Popiežius Pranciškus sušaukdamas šį sinodą visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri yra esmingai svarbi jos gyvenimui ir misijai: „Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje“ (2). Ši kelionė, kuria tęsiama Vatikano II Susirinkime pasiūlyta Bažnyčios atsinaujinimo („aggiornamento“) kryptis, yra drauge dovana ir užduotis: keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau nuveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai. Mūsų „keliavimas drauge“ yra iš tikrųjų tai, kas veiksmingiausiai sudabartina ir išreiškia Bažnyčios kaip keliaujančios ir misionieriškos Dievo tautos esmę." (skaityti >>>)

SINODO GRUPĖ PARAPIJOJE:

KLEBONAS– Mons. Vytautas Grigaravičius,
Kun. Nerijus Pipiras,
Kun. Sigitas Bitkauskas,
Pastoracinė taryba – Nerijus Strikulys, teisininkas,
Gyv. Rožinio grupė , adoruotojai – Valerija Lietuvnikienė, ekonomistė – matematikė,
Tikybos  mokytojai ir katechetai – Lina Brazienė, mokytoja,
Šeimų bendruomenė – Alfredas Rimidis, inžinierius -matematikas,
Šiluvos M. Marijos draugija – Ada Azaravičienė, gydytoja,
Senjorai – Vida Petkevičienė, mokytoja,
Jaunos šeimos – Ramutė Budvytytė, ses. teologė,
Laikraščio „Prisikėlimas“ redkolegija – Paulius Martinaitis, direktoriaus pavaduotojas, Kauno Suzuki progimnazija,
Choras – Maria del Carmen Vargas - Machuca, administratorė, "Visuomenės kultūrinio ugdymo centras",
Biblijos draugija – Jūratė Bieliauskaitė, vertėja,
Pagalbos namuose tarnyba –Jūratė Matikovienė, projekto administratorė,
Kolumbo riteriai – Vitas Lendraitis, inžinierius
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021