Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. sausio 16 d., sekmadienį, 11. 00 val. šv. Mišiose melsimės už a.a. kun. Virgilijų Dudonį, minint 2-ąsiais metines po mirties ir kun. Viktorą Brusoką, minint 7-ąsias metines po mirties

Paskelbta: 2022-01-12
2020 metų sausio 24 d. pas Viešpatį išlydėjome parapijos kun. Virgilijų Dudonį >>>


2015 metais  sausio 17 d. atsisveikinome su buvusiu Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu kunigu jubiliatu  Viktoru Brusoku.>>>


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021