Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. vasario 16 d. 10.00 val. Malda už Tėvynę Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

Paskelbta: 2022-01-24

Vasario 16 d. šv. Mišios bus aukojamos 8.00; 10.00 ir 18.00 val.

 10.00 val. iškilmingos šv. Mišios. Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas   Kęstutis Kėvalas. Taip pat švęsime Lietuvos universiteto įkūrimo  100-čio jubiliejų.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021