Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. sausio 26 d. – Maldos už taiką diena

Paskelbta: 2022-01-25
Atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą, rytoj, sausio 26 d., junkimės į maldą už taiką savo parapijose, religinėse bendruomenėse ir šeimose. Visi drauge melskime, kad Viešpats išsaugotų taiką Europos žemyne ir visame pasaulyje, neleistų kilti konfliktams, visada atnešantiems nesuskaičiuojamas kančias ir skausmą, kad visos tautos galėtų gyventi taikoje ir santarvėje.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021