Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Kauno arkikatedroje bazilikoje

Paskelbta: 2022-01-27
Vasario 2 d. švenčiame Kristaus PAAUKOJIMĄ (Grabnyčias).

 Praėjus keturiasdešimt dienų po gimimo Motina Marija ir Juozapas nunešė Jėzų į šventyklą vykdydami Mozės Įstatymą, kad paaukotų Jį Viešpačiui. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“ (plg. Liturginį kalendorių 2021–2022 C).

 

Tai ir PAŠVĘSTOJO GYVENIMO diena, kai dėkojame Dievui už seseris ir brolius vienuolius, meldžiame naujų dvasinių pašaukimų.

 Vasario 2 d. iškilmės KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE
17 val. AKATISTAS, kurį gieda jungtinis seserų ir brolių choras.
18 val. iškilminga Eucharistija. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021