Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. vasario 27 d. Malda už karą kenčiančią Ukrainą, taiką Europoje ir pasaulyje

Paskelbta: 2022-01-31

„Sekmadienį, vasario 27 d., visi drauge burkimės į maldą savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose. Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje.“ – rašo vyskupai. (>>>)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021