Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. kovo 2 d. Pelenų trečiadienis – Pasninko ir maldos už taiką diena

Paskelbta: 2022-02-21

Pasninku ir pelenų barstymu ant tikinčiojo galvos (kaip atgailos ir atsivertimo ženklu) prasideda gavėnia.

Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus gilų skausmą ir susirūpinimą dėl padėties Europoje ir ypač karo siaubą jau patiriančioje Ukrainoje, kviečiame į Šventojo Tėvo pasiūlytą rengti PASNINKO ir MALDOS už taiką dieną, kviečiame  ir toliau už taiką melstis Rožinio malda.

Gavėnios metu apmąstant Kryžiaus kelią, giedant "Graudžius verksmus", adoruojant Švč. Sakramentą kiekvieną dieną 17.00 val. bazilikoje melsimės už Ukrainos tautą.

 Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 (mažojoje), 18.00 val. bazilikoje.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021