Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. vasario 28 d. 17.30 val. ATMINIMO ŠVIESA. Parapijos pastoracinės tarybos narės Rimutės Lipšienės pirmųjų mirties metinių paminėjimas

Paskelbta: 2022-02-21
2021 m. vasario 28 d., lygiai prieš  metus, netekome Pastoracinės tarybos narės, parapijos spaudos atstovės ir pagyvenusių žmonių sambūrio “Senjorai” mylimos vadovės, mūsų bazilikos  istorijos žinovės ir ekskursijų vadovės, energingos, jautrios, visuomeniškos, gyvenimą ir žmones mylinčios moters, katalikės Rimutės  Lipšienės  (>>>)Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021