Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. gegužės 29 d., sekmadienį, Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės )

Paskelbta: 2022-05-16


Kai DIEVAS žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,

gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. ALELIUJA (Iš 46 (47) psalmės)

Praėjus 40 dienų po Kristaus Prisikėlimo  švenčiame Šeštines – KRISTAUS ŽENGIMĄ Į DANGŲ.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021