Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. birželio 18 d. 11.00 val. šv. Mišios už Kauno radijo gamyklos ir gamybinio susivienijimo „Banga“ gyvus ir mirusius darbuotojus

Paskelbta: 2022-06-10

Bangiečiai grožisi  Kauno apylinkėmis (2020 m.)
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021