Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena

Paskelbta: 2022-06-17
11 val. iškilmingos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje.


 Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebruoja arkivyskupijos kunigai. Dėkosime Dievui už arkivyskupijos bendruomenę, jos ganytojus ir žmones, keliaujančius Sinodiniu keliu.


Kauno arkivyskupijos Šiluvos Dievo Motinos medaliu už nuoširdžią ir uolią tarnystę liturginiu apeigų metu bus apdovanotas ministrantas  Dovydas  Liepa. (2014 m.)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021