Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. liepos 31 d. 11.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus Padėkos šv. Mišios už tarnystę parapijoje

Paskelbta: 2022-06-24


2022 m. birželio 24 d. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu vadovaujantis Kanonų teisės Kodekso 184 §1, 524 ir 538 § 1 kanonų nuostatais   mons. Vytautas Grigaravičius atleidžiamas iš Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kauno  Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros  bazilikos parapijos klebonu.

 Kauno Kristaus Prisikėlimo parapiją pagal kanonų teisės normas perima Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kun. teol.lic. Kęstutis Rugevičius.

 Jūsų prakilnybe mons. Vytautai Grigaravičiau, dėkojame Jums už nuoširdžią tarnystę parapijoje, linkime ir toliau skleistis Viešpaties vynuogyne bei Gyvosios Bažnyčios kūrime.

 

 Gerbiamasis kun. Kęstuti Rugevičiau, linkime sėkmingai darbuotis Kristaus vynuogyne – Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus Padėkos šv. Mišios bus aukojamos 2022 m. liepos 31 d., sekmadienį, 11.00 val. bazilikoje.

  2022 m. liepos 31 d., sekmadienį, 18.00 val. iškilmingos  šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.  Parapijos perdavimas  naujai paskirtam klebonui kun. Kęstučiui Rugevičiui.

 Mons. Vytauto  Grigaravičiaus priėmimas Kauno katedroje bazilikoje 2022 m. rugpjūčio 1 d. 18.00 val. Šv.Mišios.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021