Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. rugsėjo 9 d. Piligrimystės Fondas kviečia ligonius ir neįgaliuosius dalyvauti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) atlaiduose

Paskelbta: 2022-08-22

Ligonių diena paskelbta rugsėjo 9 – oji. Kviečiame taip pat ir savanorius, galinčius pagelbėti kelionės metu neįgaliesiems ir ligoniams.

 PILIGRIMINIO ŽYGIO Į ŠILUVĄ PROGRAMA: Rugsėjo 9 d. 8.30 val. išvykstame iš aikštelės prie MAXIMA prekybos centro, (Savanorių pr.255, Kaune).

12.00 val. pagrindinės šv.Mišios aikštėje prieš Baziliką už besirūpinančius ligoniais ir už sergančius bei neįgaliuosius. Po to – ligonių palaiminimas.

14.00 val. pietūs.

15.30 val meldžiamės Apreiškimo koplyčioje.

16.30 val. išvykstame į namus. Norintys dalyvauti savanoriai ir ligoniai registruojasi tik pateiktu telefonu ar elektroniniu paštu. Informuokite, kam reikalingi neįgaliojo vežimėliai tel. 869885092, el.paštu: daliatarailiene@gmail.com

                                                   Koordinatorė Dalia Tarailienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021