Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. rugpjūčio 24 d. Ukrainos Nepriklausomybės diena parapijoje "Savo sielą, kūną paaukosim mes už savo laisvę"

Paskelbta: 2022-08-22

17.30 val. Rožinio malda (lietuvių, ukrainiečių kalbomis)

18.00 val. Šv. Mišios už Ukrainos tautą

18.45 val. Minėjimas


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021