Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Suaugusiųjų katechezė parapijoje

Paskelbta: 2022-09-19
Nuo spalio mėnesio kviečiame visus, sulaukusius 20 metų ir vyresnius, pradėti kelionę į mūsų tikėjimo gelmes. Suaugusiųjų katechezėje pirmiausiai laukiami:
 - Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams besiruošiančiųjų vaikučių/jaunuolių tėveliai
 - Santuokai besirengiantys sužadėtiniai bei būsimi krikštatėviai, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento
 - Visi suaugę, kam reikia bent vieno ar visų  Įkrikščioninimo sakramentų (Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo). Taip pat ir visi, kas nori pagilinti savo tikėjimo žinias, išsiaiškinti rūpimus klausimus, išsklaidyti abejones, pabendrauti su bendraminčiais. Prašome registruotis bazilikos raštinėje.
 Užsiėmimai vyksta  sekmadieniais  16.00 val. konferencijų salėje
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021