Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. spalio 29 d. Susikaupimo diena Švč. Sakramento adoruotojams ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams

Paskelbta: 2022-10-17
11.00 val.  Konferencija  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, prelegentas kun.  Nerijus Pipiras
12.00 val. Šv. Mišios
13.00 val. AgapėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021