Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. lapkričio 1 - 8 d. Maldos už mirusius aštuondienis

Paskelbta: 2022-10-20

 

 

Lapkričio mėn. 1 - 8 d. Bažnyčiose minimas Maldos už mirusiuosius aštuondienis, kai meldžiamės už amžinybėn iškeliavusius. Galime laimėti mirusiesiems visuotinius atlaidus, jei aplankoma bažnyčia, sukalbama „Tėve mūsų“ malda ir Tikėjimo išpažinimas.  p

AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, VIEŠPATIE, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

8.00 ir 18.00 val. bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusius.

Bazilikoje ant staliuko yra lapeliai, kuriuose galite užrašyti savo intencijas Vėlinių oktavai už mirusius. Auką ir užpildytus lapelius prašome įmesti į aukų dėžutę.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021