Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2022 m. gruodžio 10-11 d. Advento rekolekcijos parapijoje

Paskelbta: 2022-11-29

 Rekolekcijos prasidės šeštadienį 18.00 val. šv. Mišiomis, sekmadienį – 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

 REKOLEKCIJAS PRAVES PARAPIJOS VIKARAS KUN. NERIJUS PIPIRAS.

 Kviečiame tikinčiuosius gausiai dalyvauti Susitaikinimo pamaldose.

 Kunigai išpažinčių klauso kiekvieną dieną maž. baž. (Aukštaičių g. 4) nuo 7.30 iki 8.30 val. ir bazilikoje (Žemaičių g. 31 A) nuo 17.30 iki 18.30 val.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021