Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. vasario 22 d. – Pelenų trečiadienis, gavėnios pradžia

Paskelbta: 2023-02-17

Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią. Tai keturiasdešimties dienų susikaupimo ir atgailos laikas, skirtas pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms.

Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Pelenų trečiadienis yra pasninko diena.  

Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, 18.00 val. bazilikoje.

Gavėnios metu kiekvieną dieną (išskyrus penktadienius) bazilikoje nuo 17.30 val. kalbamas Rožinis, meldžiamasi už Ukrainos tautą, taiką pasaulyje.

Taip pat gavėnios metu mažojoje bažnyčioje 7.30 val. kalbamas rožinis,  Sekmadieniais prieš  8.00 val. šv. Mišias  giedami graudūs verksmai.

Penktadieniais 17.20 val. bazilikoje apmąstomi Kryžiaus keliai.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021