Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. vasario 24 d. - Maldos ir pasninko diena už Ukrainą Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Paskelbta: 2023-02-17

2023 m. vasario 24-ąją sukanka metai nuo Rusijos Federacijos pradėto ir jokio pateisinimo neturinčio karo Ukrainoje pradžios. Neišsipildė prognozės, kad karas bus sustabdytas per keletą mėnesių. Toliau žūva ir žalojami kariai bei civiliai, įskaitant sausio 24-ąją į apšaudymą patekusius kunigą ir vienuolę.

 „Tegul ši diena mums būna proga kam nors padaryti gera: paguosti nuliūdusį, aprengti nuogą, sušildyti sušalusį, pamaitinti alkaną“, – skelbia Sviatoslavas Ševčukas, didysis Ukrainos graikų katalikų bendruomenės vyriausiasis ganytojas, arkivyskupas.

Graikų Katalikų Bažnyčia Ukrainoje vasario 24-ąją skelbia pasninko ir maldos dieną.

Vasario 24 d. – Maldos ir pasninko diena už Ukrainą Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje

8.00 val. Šv. Mišios už kenčiančią Ukrainą, kad Viešpats atvertų taikos kelius ir atsakingiesiems suteiktų drąsos jais eiti / Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Adoracijos pradžia po 8.00 val. šv. Mišių, pabaiga 16.00 val. / Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g.4).

17.00 val. Rožinio malda. Parapijos ekumeninė maldos grupė / Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

17.20 val. Kryžiaus kelias /Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

18.00 val. Šv. Mišios už brolius ir seseris ukrainiečius, atidavusius savo gyvybę už laisvę / Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Po šv. Mišių PANICHIDA (malda) už mirusius ir žuvusius Ukrainos gyventojus. Gieda kun. Vitalijus Mockus.

19.00 val. Pasidalijimas išgyvenimais ir mintimis apie karą Ukrainoje, apie krikščionišką atjautą ir pagalbą, kurią vykdo Prisikėlimo parapijos ekumeninės maldos grupė. Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021