Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2023 m. kovo 20 d. – Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis

Paskelbta: 2023-03-16

Iš Evangelijų pagal Matą ir Luką žinome, kad šv. Juozapas buvo kilęs iš Dovydo giminės ir gyveno Nazarete. Juozapas buvo itin skaistus, dievobaimingas vyras, teisus žmogus, kuriam Dievas patikėjo savo Sūnaus globą. Šv. Juozapas yra paskelbtas Visuotinės Bažnyčios globėju. (plg. Liturginį kalendorių, 2022–2023, A)

Mokinių piešinių akcija bazilikoje "Šv.Kazimieras"(2020 m.)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021