Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Artėja Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės

Paskelbta: 2023-10-23
Lapkričio 2-ąją, MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO (VĖLINIŲ), dieną galima laimėti mirusiesiems visuotinius atlaidus, jei aplankoma bažnyčia ar koplyčia, sukalbama „Tėve mūsų“ malda ir Tikėjimo išpažinimas, aplankomos kapinės. 

Nuo lapkričio 1 iki 8 d. Bažnyčia mini MALDOS UŽ MIRUSIUOSIUS aštuondienį. Malda už mirusiuosius labai svarbi, nes kitokiais būdais jiems pagelbėti nebeturime galimybės. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už mirusiuosius. Galima laimėti mirusiesiems visuotinius atlaidus, jei aplankomos kapinės ir pasimeldžiama už mirusiuosius.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021