Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Iki lapkričio 8 d. MALDOS UŽ MIRUSIUOSIUS aštuondienis.

Paskelbta: 2023-11-03
Iki lapkričio 8 d. Bažnyčia mini MALDOS UŽ MIRUSIUOSIUS aštuondienį. Malda už mirusiuosius labai svarbi, nes kitokiais būdais jiems pagelbėti nebeturime galimybės. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už mirusiuosius. Galima laimėti mirusiesiems visuotinius atlaidus, jei aplankomos kapinės ir pasimeldžiama už mirusiuosius.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021