Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

DIDYSIS VELYKŲ TRIDIENIS

Paskelbta: 2009-03-31


Balandžio 9 d., Didįjį ketvirtadienį, 18.00 val. Paskutinės vakarienės Mišios.

Balandžio 10 d., Didįjį penktadienį, 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos.

Balandžio 11 d. Didysis šeštadienis. 20.00 val. Velyknakčio pamaldos. Bus atnaujinami krikšto pažadai, šventinamas vanduo.

Balandžio 12 d. 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimo iškilmė (Šv. Velykos), kitos šv. Mišios 11.00; 12.30 ir 18.00 val.

Balandžio 13 d. – antroji Šv. Velykų diena.             Šv. Mišios – sekmadienio tvarka.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021