Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Rugsėjo 25 d. (penktadienį) 10.00 val. seminaras „Bioetika pagyvenusio žmogaus priežiūros procese“

Paskelbta: 2009-09-08
NVO DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ PSICHO – SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMASProjektą finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Projektą bendrai finansuoja Lietuva.
Projekto tikslas – perimti ir pritaikyti ES šalių gerąją patirtį neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje, organizuojant psicho - socialines ugdymo programas, skirtas NVO darbuotojams ir savanoriams, globojantiems senus ir sergančius vietos bendruomenės narius.

KVIEČIAME Į SEMINARĄ
BIOETIKA PAGYVENUSIO ŽMOGAUS PRIEŽIŪROS PROCESE
Nuolat bendraudami ir globodami vyresnio amžiaus žmones, susiduriame su žmogaus ir medicinos pagalbos ribotumu. Tai iškelia įvairių etinių klausimų. Seminaro metu susipažinsime su pagrindiniais bioetikos principais, analizuosime ligos ir kančios poveikį žmogaus orumui, aptarsime žmogaus gyvybės pabaigos etines problemas. Seminaro metu įgytos žinios padės adekvačiai vertinti situaciją ir deramai reaguoti į globojamojo lūkesčius ir problemas, kylančias santykyje su sergančiu vyresnio amžiaus asmeniu.
Seminaro turinys
• Žmogaus orumas kančioje ir ligoje.
• Žmogaus gyvybės pabaigos etinės problemos.
• Paliatyvinės slaugos etika ir slaugančiojo santykis su ligoniu.
• Eutanazija ir gydymo atsisakymas.

Seminaras vyks:
2009 m. rugsėjo 25 d. Kaune (penktadienis 10.00 val. – 17.00 val.)
(Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios salėje, Žemaičių g.31b, Kaunas)
Registracija iki 2009 m. rugsėjo 23 d.


SEMINARAS NEMOKAMAS (Seminaro metu vaišinsime pietumis)

Platesnė informacija ir registracija telefonais Kaune 8 37 322573 bei 8 683 18181.


Seminarą veda Gyvenimo ir tikėjimo instituto lektoriai.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021