Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Jaunųjų parapijiečių dėmesiui!

Paskelbta: 2009-09-08

 

Apie užsiėmimus

Šiame būrelyje vaikai šlovina Viešpatį, meldžiasi, kuria, vaidina, šoka.
Taip pat “Jėzaus bičiuliai” vyksta į rekolekcijas, kur turi galimybę labiau įsigilinti į Viešpaties mokymą.

Būrelio užsiėmimai vyksta šeštadieniais 16.00-18.00 val. parapijos katechezės kabinete, Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (3 aukštas, virš zakristijos, įėjimas iš šventoriaus).

Informacija pasiteiravimui tel: 
+37068542080 – ses. Irena
+37060710633 - Rūta

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021