Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Tikinčiųjų dėmesiui!

Paskelbta: 2009-09-08


Pageidaujantys asmeniškai pasikalbėti su kunigu dvasiniais klausimais, prašome tartis nurodytais telefonais:

1. Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, tel. 868796904;
2. Parapijos vikaras kun. Vincas Kudirka, tel. 867753333;
3. Pagalbininkas sielovadoje kan. Juozas Gražulis, tel. 869808045;
4. Parapijos diakonas Petras Mackevičius, tel. 869953053;


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021