Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Lapkričio 4 d. (trečiadienį) 18.00 val. šv. Mišiose minėsime bažnyčios statytojo kan. Felikso Kapočiaus 38-ąsias mirties metines.

Paskelbta: 2009-10-28
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021