Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 1- 4 d. Didžioji savaitė

Paskelbta: 2010-03-22
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį nuo 7.00 - 9.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 4 ), nuo 17.00 iki 19.00 val. Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje

Did. penktadienį – išpažinčių kunigai klauso Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g.31 b):

7.00- 9.00 val. mons. V.Grigaravičius
9.00 -11.00 val. kun. V.Kudirka
11.00-13.00 val. kan. P. Pukenis
13.00-15.00 val. kun. V. Aleksandravičius
15.00-17.00 val. kun. V.Vaitkus
17.00-19.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

Did. šeštadienį – išpažinčių kunigai klauso Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31 b):

7.00 - 9.00 val. mons. V.Grigaravičius
9.00-11.00 val. kun. V.Vaitkus
11.00-13.00 val. kan. P. Pukenis
13.00-15.00 val. kun. V. Aleksandravičius
15.00-17.00 val. kun. V. Kudirka
17.00-20.00 val. visi dirbantys sielovadoje kunigai

Did. ketvirtadienio Eucharistijos įsteigimo pamaldoms vadovauja
kleb. mons. V. Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. V.Vaitkus, kun. V.Kudirka, kan. R. Pukenis, kun. V. Aleksandravičius

Did. Penktadienio Kryžiaus pagerbimo pamaldoms vadovauja
kleb. mons. V. Grigaravičius

Did. Šeštadienio Velyknakčio pamaldoms vadovauja
kleb. mons. V. Grigaravičius, kartu koncelebruoja: kun. V.Vaitkus, kun. V. Kudirka, kan. R. Pukenis, kun. V. Aleksandravičius


                                                                                   Parapijos klebonas
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021