Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Mieli parapijiečiai,

Paskelbta: 2010-04-02

 

Tegul džiaugsmingas Šv. Velykų „Aleliuja!“ nuskaidrina kasdienių rūpesčių išvargintą Jūsų širdį.

 Kristus nugalėjo mirtį, Jo šviesa nutvieskė tamsą!

Džiūgaukime ir linksminkimės, dėkokime ir šlovinkime Viešpatį.

Jis mūsų gyvenimo kelias ir viltis! Būkite palaiminti mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje!

            Jūsų klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021