Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Balandžio 23 - 25 d. Maldų už pašaukimus savaitė Kauno kunigų seminarijoje

Paskelbta: 2010-04-07

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021