Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

2010 m. skelbiami „Savanorystės metais“ Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje

Paskelbta: 2010-04-09

Kas iš to mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų? ! Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas (Jok 2.14.20.26).

Mieli tikintieji, švęsdami Kristaus prisikėlimą, kartu džiaugiamės ir prašome Viešpatį stiprinti mūsų žingsnius bei mintis skelbiant šią džiugią žinią savo aplinkoje. Kiekvienas esame įpareigoti būti Kristaus apaštalais kasdien, liudijant tai savo krikščionišku gyvenimu.

Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigai ragina nebūti abejingiems Bažnyčios veiklai ir prisidėti prie parapijos kasdieninio gyvenimo. Šie metai mūsų parapijoje skelbiami „Savanorystės metais“. Bažnyčią sudaro ne tik kunigai ir ne tik jie yra atsakingi už parapijos tikinčiuosius, jų veiklą bendruomenėje.

Kiekvienas galime įnešti mažesnę ar didesnę dalį, kad parapija būtų gyva tikinčiųjų bendruomenė, kurioje būtų meldžiamasi ir padedama artimui. Kristus skelbė, kad yra su mumis iki pasaulio pabaigos, tad mūsų pastangos tikrai nebus bevaisės, jei veiksime kartu, o svarbiausiai Kristaus paskatinti ir įkvėpti.

Kviečiame prisijungti ir kartu dalyvauti procesijose, padėti vargšams, tvarkyti bažnyčios aplinką, įsijungti į jaunimo veiklą.

Norinčius įsijungti į savanorišką veiklą maloniai kviečiame apsilankyti parapijos raštinėje.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021