Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 2 d. (sekmadienį) – Motinos diena

Paskelbta: 2010-04-27

 

Mielos mamos, Motinos dienos proga sveikinu Jus linkėdamas gausių Dievo malonių ir Šventosios Dvasios dovanų.
Mylinčios ir švelnios, nuolankios ir kantrios, jautrios ir ištvermingos, dovanojančios meilę bei širdies šilumą, auginančios ir puoselėjančios vaikų širdelėse grožio bei gėrio daigus, atleidžiančios, kai vaikai jus pamiršta, tampa nebylūs jūsų skausmui, – nepaliaukite kelti akis ir širdį į visų mūsų Motiną Mariją: Ji sustiprins, paguos ir nuramins. Būkite visada maldos moterys, kupinos Šventosios Dvasios, būkite žiburiai, per kuriuos į jūsų šeimas lietųsi Dievo meilė bei gailestingumas.

                                   Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021