Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos mėnuo

Paskelbta: 2010-04-27

 

Ausk Marijai rožių giją,                                                              
      mano siela nerami,
      skelbk gerumą, prakilnumą 
      ilgesinga širdimi...
                   („Ausk Marijai rožių giją“, Katalikų giesmynas)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021