Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 16 d. (sekmadienį) - Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

Paskelbta: 2010-05-05
„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai (...) lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1,8).
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021