Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Kolumbo riteriai

Kolumbo riterių ženklasKoordinatorius – Germanas Balkus, tel. 8 685 60309 arba el.paštas: germanas.balkus@gmail.com.

KofC Istorija

“Kolumbo Riterių“ (“Knights of Columbus”, trumpiau - KofC) brolija yra tarptautinė organizacija, vienijanti beveik 2 mln. tikinčių vyrų katalikų.

“Kolumbo Riteriai” pradėjo veikti 1882 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuomet katalikų kunigas Michael McGivney subūrė savo parapijos vyrus į savitarpio pagalbos grupę. Brolija „Kolumbo riteriais“ pasivadino todėl, kad atradęs Amerikos žemyną keliautojas Kristupas Kolumbas atnešė ir krikščionybę, o žodis „riteris“ reiškia didžiadvasiškumą.

Popiežius Benediktas XVI kunigą Michael McGivney paskelbė „garbinguoju Dievo tarnu“ bei pradėjo kanonizacijos bylą.

KofC vertybės

“Kolumbo riteriai” pirmiausia puoselėja bendrystę tarp savo narių ir jų šeimų, teikia atjautą ir pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, vykdo projektus religiniam ir dvasiniam tautos atgimimui, tikėjimo sklaidai, gyvybės kultūros skleidimui.

„Kolumbo Riteriams“ yra svarbu ne tik liudyti ir auginti savo tikėjimą, bet ir prisidėti prie savo parapijos rūpesčių sprendimo. Visus darbus stengiamasi atlikti vadovaujantis pamatiniais principais – Pagalba artimui, Santarvė, Brolybė ir Patriotizmas.

Narystė KofC


...

Riteriu gali tapti kiekvienas pilnametis vyras katalikas, kuris praktikuoja savo tikėjimą ir nori prisidėti prie „Kolumbo Riterių“ bendruomenės pastangų kuriant geresnį pasaulį. Kiekvienas narys sprendžia kiek, kada ir kuo jis gali prisidėti prie vykdomų evangelizacinių, karitatyvinių, bendruomeninių ar tiesiog pilietiškų projektų. Reikia pabrėžti, kad šiuose projektuose dalyvauja ne tik nariai, bet ir jų šeimos.

KofC Lietuvoje

2014 m „Kolumbo riteriai“ savo veiklą pradėjo Lietuvoje, buvo įkurta pirmoji taryba prie Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios, organizacija plečiasi ir kitose Lietuvos vyskupijose.

2017m. spalį „Kolumbo riterių“ Apvalusis stalas su 6 nariais pradėjo veiklą Kristaus Prisikėlimo parapijoje.

Jei ši informacija apie “Kolumbo riterius” jus sudomino, susisiekite su veiklos Kaune koordinatoriumi Germanu Balkumi.

Kolumbo riterių veikla

(prašome skaityti parapijos įvykiuose)

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015