Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapijos Tikybos mokytojų metodinis centras (TMMC)

Dvasios vadovas - mon. Vytautas Grigaravičius;

Koordinatorė - Nijolė Kulėšienė, tel. 861245014


Tikybos mokytojai su klebonu

Nariai – septyniose mokyklose besidarbuojantys 5 mokytojai ir parapijos katechetė. Visi TMMC nariai turi tinkamą teologinį išsilavinimą: 1 tikybos mokytojas metodininkas, 3 vyr. mokytojai, 1 mokytojas.

Tikslas – ugdyti moksleivių sąmoningą požiūrį į tikėjimą, bendradarbiaujant dalytis darbo patirtimi, padėti moksleiviams geriau suvokti Šventą Raštą, priimti Dievo žodį.

Veikla

TMMC nariai kartą per mėnesį renkasi bendrai šv. Mišių maldai. Prieš šv. Mišias dalijasi darbo patirtimi, seminarų medžiaga, KKC, arkivyskupijos, parapijos ir mokyklų naujienomis, informuojami apie vyksiančius renginius. Mokyklose dirbantys katechetai dalyvauja parapinėje katechezėje, padėdami parapijos katechetei rengti vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Mokyklos ir tikybos mokytojai

Pradinės mokyklos

  • Darželis - mokykla „Rūtelė“ – vyr. mokytoja Vilma Tamošauskytė

Progimnazijos

  • Kauno Žaliakalnio progimnazija – vyr. mokytoja Virginija Juodpusienė

Gimnazijos ir ugdymo centrai

  • J. Jablonskio gimnazija – mokytojas Gabrielius Velička
  • „Saulės“ gimnazija – mokytoja metodininkė Nijolė Kulėšienė ir mokytoja Aušrelė Krunglevičiūtė
  • Dailės gimnazija – mokytoja Marija Šulcaitė
  • Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – mokytoja Aušrelė Krunglevičiūtė
  • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – mokytoja Daiva Butkevičienė
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015