Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapijos Tikybos mokytojų metodinis centras (TMMC)

Dvasios vadovas - ....

Koordinatorė - Ieva Vasiliauskienė


Tikybos mokytojai su klebonu

Nariai – septyniose mokyklose besidarbuojantys 8 mokytojai. Visi TMMC nariai turi tinkamą teologinį išsilavinimą: 3 vyr. mokytojai, metodininkai, 2 vyr. mokytoja, 1 mokytojas.

Tikslas – ugdyti moksleivių sąmoningą požiūrį į tikėjimą, bendradarbiaujant dalytis darbo patirtimi, padėti moksleiviams geriau suvokti Šventą Raštą, priimti Dievo žodį.

Veikla

TMMC nariai kartą per mėnesį renkasi bendrai šv. Mišių maldai. Prieš šv. Mišias dalijasi darbo patirtimi, seminarų medžiaga, KKC, arkivyskupijos, parapijos ir mokyklų naujienomis, informuojami apie vyksiančius renginius. Mokyklose dirbantys katechetai dalyvauja parapinėje katechezėje, padėdami parapijos katechetei rengti vaikus Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Mokyklos ir tikybos mokytojai

Pradinės mokyklos

  • Darželis - mokykla „Rūtelė“ – vyr. mokytoja, metodininkė Vilma Tamošauskytė

Progimnazijos

  • Kauno Žaliakalnio progimnazija – vyr. mokytoja Miglė Valiukevičė

Gimnazijos ir ugdymo centrai

  • J. Jablonskio gimnazija – mokytoja Ieva Vasilauskienė
  • „Saulės“ gimnazija –vyr. mokytoja, metodininkė Lina Brazienė
  • Dailės gimnazija – mokytojas Justas Žukauskas
  • Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras – mokytoja, metodininkė Daiva Butkevičienė
  • Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras – vyr. mokytoja Miglė Valiukevičė
tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021