Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapijoje darbavęsi dvasininkai

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonai

  Rektorius kun. Petras VAITIEKŪNAS (1922–1927 m.)
  Rektorius kan. Feliksas KAPOČIUS (1927–1944 m.)
  Kun. Juozas STANKŪNAS (1945–1947 m.)
  Kun. Eugenijus JOKUBAUSKAS (1947–1949 m.)
  Kun. Kazimieras STATKEVIČIUS (1949–1953 m.)
  Kun. Mykolas GYLYS (1954–1958 m.)
  Kun. Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1959–1961 m.)
  Kan. Nikodemas ČĖSNA (1961–1988 m.)
  Mons. Jonas KAVALIAUSKAS (1989–1990 m.)
  Mons. Vincentas JALINSKAS (1990–1992 m.)
  Kun. Eugenijus BARTULIS (1992–1995 m.)
  Kun. Viktoras BRUSOKAS (1995 - 2002 m.)
  Mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS (2002 04 22 - 2022 06 24 )
  Kun. Kęstutis RUGEVIČIUS (2002 06-24 - ...... )

Kristaus Prisikėlimo parapijos vikarai iki 2002 m.

Juozapas Želvys, Jonas Burneika, Simonas Morkūnas, Jonas Fabijanskas, Lionginas Kunevičius, Vaclovas Tamoševičius, Romualdas Macevičius, Rapolas Liukas, Juozas Indriūnas, Albinas Graužinis, Adolfas Grušas, Gintas Sakavičius, Vytautas Steponas Vaičiūnas, Rimantas Norvila, Gintautas Kabašinskas, Vytautas Grigaravičius, Vitas Kaknevičius, Kęstutis Rugevičius, Nikolajus Sobkovskis, Virginijus Birjotas, Evaldas Vitulskis, Alfonsas Petraitis, Raimundas Kazaitis, Žydrūnas Paulauskas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos vikarai nuo 2002 m.

Kun. Emilis Jotkus (2001 07 - 2003 04 23), kun. Remigijus Kuprys (2003 04 23 - 2003 05 06), kun. Saulius Pavalkis (2004 06 24 - 2006 01 22), kun. Julius Grigonis (2006 01 22 - 2009 04 25), kun. Vincas Kudirka (2009 04 25 - 2010 07 02), kun. Virginijus Vaitkus OFM Cap (2010 01 10 - 2010 10 04), kun. Nerijus Šmerauskas (2010 06 29 -2013 07 01), kun. Audrius Martusevičius (2012 01 08 - 2012 04 27), kun. Tomas Trečiokas (2012 04 27 - 2014 06 15), kun. Nerijus Pipiras (2014 05 18 - 2015 05 01), kun. Julius Grigonis (2015 05 01 - 2021 06 24), kun. Linas Šipavičius (2015 08 11 – 2017 06 10), kun. Nerijus Pipiras (2021 06 24 - .....)

Altaristai

Kun. Kazys Žitkus (Vincas Stonis), mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Vaclovas Aleksandravičius (1980 m. - 2014 m.), kun. Virginijus Lenktaitis (2013 01 10 - 2021 06 24)

Pagalbininkai sielovadoje

Kun. Mindaugas Pukštys (2006 - 2007 m.), kan. dr. Petras Smilgys (2006 - 2007m.), kan. dr. Robertas Pukenis (2008 10 12 - .......), kan. Juozas Gražulis (2009 06 29 - 2010 06 14), rez. kun. Algirdas Akelaitis (2012 09 01 - 2015 05 02), rez. kun. Virgilijus Dudonis (2017 06 15 -2020 01 19), rez. kun. Povilas Narijauskas (2016 11 09 - 2019 06 15), rez. kun. Gintaras Blužas OFS (2019 09 23 -2020 07 22), rez. kun. Sigitas Bitkauskas (2021 06 24 - ......)

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021