Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius
Teol. lic., Kauno I dekanato dekanas,
Kauno arkivyskupijos konsultorius ir arkivyskupijos pastoracinės tarybos narys, Sinodo vyriausiosios komisijos narys, Ekonominės veiklos komisijos pirmininkas

Klebonas mons. Vytautas GRIGARAVIČIUS
Teol. lic., Kauno I dekanato dekanas

Augo Kauno ir Marijampolės vaikų namuose. Baigė Kačerginės vidurinę mokyklą. Į seminariją įstojo 1987 09 01. Diakonu įšventintas 1991 m. pavasarį, kunigu – 1991 m. rugsėjo 22 d. 

1991–1992 m.Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras, 1992 m. – Kauno arkikatedros vikaras. Žagarės parapijos klebonas 1992–1994 m., Kelmės parapijos klebonas ir dekanas 1994–1997 m., Jonavos parapijos klebonas ir dekanas 1997–2002 m.

2002 m. paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu ir Kauno I (miesto) dekanu.

2006 m. birželio 2 d.  VDU Teologijos fakultete apgynė teologijos licenciatą – bažnytinės teisės magistro diplominį darbą.

2007 m. sausio 23 d. Šv. Tėvas Benediktas XVI suteikė monsinjoro titulą.

atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021