Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Okupacijų laikotarpis

Bokštas su užrašu „Šlovė TSKP“ rusų ir lietuvių kalbomis

1940–1988 m.

Prisikėlimo bažnyčios statybos darbus nutraukė sovietų okupacija: 1940 m. bažnyčia konfiskuota. Vokiečių okupacijos metais bažnyčia paversta popieriaus sandėliu.

1952 m. vasario 8 d. Stalinas pasirašė potvarkį, kuriuo nurodė nebaigtoje įrengti bažnyčioje įkurdinti radijo imtuvų gamyklą. Pastatas buvo rekonstruotas (projekto autorius A.. Paškevičius, vyr. konstruktorius J. Meškauskas): centrinė nava penkiomis gelžbetoninėmis perdangomis padalyta į penkis aukštus, šoninėse navose įrengti dar trys aukštai. Šoninių navų išorinėse sienose iškirstos angos ir sustatyti pramoniniai langai. Išardytas kas antras piliastras. Šoninės navos aplipdytos pramoninės paskirties pastatais, pietvakarinis fasadas uždengtas katilinės korpusu, virš bokšto, nugriovus kryžių, sumontuota radijo antena, o ant varpinės atsirado užrašas: „Šlovė TSKP“.


Gamykla sovietmečiu

Po rekonstrukcijos pastate ėmė veikti 1956 m. įkurta „Bangos“ radijo gamykla, iš pradžių gaminusi radijo imtuvus „Majak“, radiolas „Daina“, magnetolas „Neringa“, „Vaiva“, „Minija“, vėliau pradėjusi gaminti mažus nespalvotus televizorius „Šilelis“ ir galiausiai spalvotus televizorius „Banga“. Nuo anksčiausio ryto čia buvo dirbama trimis pamainomis.

 

 

 Parengta pagal Angelės Buškevičienės knygą „Prisikėlimas“ (Kaunas, 2006)

tolyn
 
 
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021