Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Bažnyčios vidinė erdvė

Bažnyčia po vakaro pamaldų

Įžengus į baziliką patiriamas baltumo ir erdvumo įspūdis. Jį sukelia skirtingų atspalvių baltos sienos, lubos, galerijos, šviesių spalvų grindys, taip pat aukšti, liekni pilioriai ir vertikalūs siauri langai. Vidurinėje navoje pastatyti rudos spalvos mediniai suolai, šoninėse navose įrengta po dvi uždaras tokios pačios spalvos klausyklas kiekvienoje pusėje. Baldus suprojektavo dizaineris Juozas Dičkus ir architektas Algimantas Kančas.

Presbiterijos svarbą bazilikos struktūroje išryškina bei akcentuoja ne tik jos tūrio forma ir vieta pagrindinėje išilginėje ašyje, bet ir išorinės sienos, viršuje skaidomos plokščių nišų, taip pat keliomis pakopomis pakeltos grindys. Presbiterijos objektams pasirinkta prabangi medžiaga – marmuras. Pačiame centre stovi rusvo ir balto marmuro altorius, savo forma šiek tiek primenantis ankstyvosios krikščionybės sarkofagą, kairėje pastatyta altoriui stilistiškai artima sakykla: jos vieta altoriaus ir visos erdvės atžvilgiu parinkta labai tiksliai. Interjero visumą paryškina dailios celebrantų kėdės ir šviesaus marmuro grindys. Abipus presbiterijos įrengtos dvi koplyčios: pietų pusėje – Švč. Sakramento, šiaurės – Šv. Šeimos.


Šv. Šeimos koplyčia su krikštykla

Šv. Šeimos koplyčia paskirta krikštyklai. Ją puošia ištaigingai įrėmintas šv. Juozapo su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas. Tai garsaus italų dailininko Guido Reni (1575–1642) paveikslo XX a. padaryta kopija. Kita koplyčios puošmena – pačiame pastato viduryje stovinti daili krikštykla iš juodo marmuro, išmarginto baltų gyslų.

Švč. Sakramento koplyčioje virš tabernakulio (autorius Tadas Kvakšys) kabo Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukcija. Ant koplyčios šiaurinės sienos pakabinta Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo kopija. Didesniąją pietinės sienos dalį užima langas, kuriame galbūt atsiras ornamentuotas vitražas.


Švč. Sakaramento koplyčia kairėje

Vargonų balkone virš pagrindinio įėjimo įrengti „Allen“ firmos vargonai, į Lietuvą atgabenti 1990 m. sausio 13 d. Juos bažnyčiai padovanojo emigrantas iš Lietuvos Jonas Vitkūnas, pareiškęs norą jo kaip dovanotojo pavardę atskleisti tik po jo mirties.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021