Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Atgimimo ir antrosios nepriklausomybės laikotarpis iki šių dienų

1988–2006 m.

1988 m. prasidėjus tautiniam Atgimimui, visuomenė ėmė reikalauti bažnyčią grąžinti tikintiesiems. 1988 m. rugpjūčio 8 d. Kauno Prisikėlimo parapijoje susibūrė iniciatyvinė grupė, išsikėlusi tikslą Tautos šventovę atstatyti. Tais pačiais metais buvo užsakyti pastato bokšto būklės tyrimai, viso pastato ištyrimo ir restauracijos projektas, taip pat įstiklintas bažnyčios bokštas, sutvirtintos metalinės konstrukcijos.

1989 m. kovo mėn. įregistruota Prisikėlimo bažnyčios atstatymo 22 narių taryba ir jos vykdomasis komitetas. Tarybos garbės pirmininku tapo kardinolas Vincentas Sladkevičius. Tačiau bažnyčios grąžinimas tikintiesiems buvo vis vilkinamas. Bažnyčia Aukščiausiosios tarybos nutarimu tikintiesiems grąžinta 1990 m. vasario 14 d. Su tuometiniu susivienijimu „Banga“ buvo pasirašyta sutartis, numatanti, jog „Banga“ laipsniškai perkels savo cechą į naujas gamybines patalpas, savo lėšomis bei ištekliais pastatą sutvarkys ir perduos atstatymo komitetui tokį, koks jis buvo įsikraustant gamyklai. Tai padaryti įmonė įsipareigojo iki 1993 metų. 1990 m. pradėtus darbus iš pradžių finansavo „Banga“, vėliau iš dalies valstybės biudžetas, bet jau 1993 m. „Bangos“ įsiskolinimą rangovui iš savo sąskaitos teko padengti atstatymo komitetui. Radijo gamykla bankrutavo neįvykdžiusi pažado atstatyti šventovę iki pirminės būklės.


Pradedant atstatymą

Pradedant atstatymą

1994–1996 m. atstatymo darbai finansuoti vien iš suaukotų lėšų, kurių pakako tik būtiniausiems darbams, turėjusiems apsaugoti pastatą nuo irimo. 1996 m. iš bažnyčios pastato išgabenti paskutiniai atstatymo darbams trukdę gamyklos įrenginiai. 1997 m., sulaukus paramos iš valstybės, darbai paspartėja: prasideda naujas bažnyčios atstatymo etapas. 1997 m. gegužės 10 d. po šv. Mišių mažojoje bažnyčioje parapijos Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje surengiamos gegužinės pamaldos: giedama Švč. Mergelės Marijos litanija. Tų pačių metų gegužės ir birželio mėnesio kiekvieną šeštadienį po vakarinių šv. Mišių mažojoje bažnyčioje čia, prie žiojėjusių langų bei neišardytų perdangų, melstasi dėl šventovės atstatymo.


Atstatymas

Atstatymas
2004 m. liepos 22 d.

1997 m. lapkričio 9 d. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje aukojamos pirmosios šv. Mišios. Jas koncelebruoja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Juozas Preikšas, Rimantas Norvila ir būrys kunigų. Pirmosios šv. Mišios aukotos už mirusius šventovės statytojus bei rėmėjus, prašant Dievo palaimos bei palaikymo gyviesiems. Prieš šv. Mišias arkivyskupas S. Tamkevičius pašventino bažnyčią ir didįjį altorių.


Bažnyčios vidus ...

Bažnyčios vidus ...

II Eucharistinio kongreso Vynuogyno darbininkų dienos šv. Mišios
2000 m. birželis

Nepaisant nuolatinio lėšų stygiaus, atstatymo darbai stumiasi į priekį. 1998 m. atliekami keturis mėnesius trukę bokšto sutvirtinimo darbai. 2000 m. pasiekiama maždaug tokia pati bažnyčios būklė, kokia buvo 1940 m. ją nusavinant.


Bažnyčios išorė ...

Lietuvos II Eucharistinio kongreso jaunimo diena
2000 m. birželis

Kaune 2000 m. birželio 1–4 d. surengto Lietuvos II Eucharistinio kongreso metu Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje tarp pastolių Vynuogyno darbininkų dieną švęsta šv. Mišių liturgija, o kitą dieną vyko jaunimui skirti renginiai. Nuo 2002 m. liepos 1 d. šv. Mišios tarp pastoliais paramstytų sienų pradėtos aukoti kiekvieną sekmadienį.


Atstatymas

Atstatymas
2004 m. liepos 22 d.

2003 m. tapo persilaužimo metais. Buvo įregistruoti nauji šventovės atstatymo tarybos įstatai. Tų pačių metų vasarą arkivyskupas S. Tamkevičius ir Kauno miesto meras A. Garbaravičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bažnyčios greitesnio atstatymo. Reikšminga Kauno miesto savivaldybės parama 2004 m. ir valstybės 2005 m. padėjo sparčiai artėti prie darbų pabaigos.


Koplyčios statyba

Koplyčios pašventinimas
2004 m. liepos 22 d.

Iki 2004 m. liepos mėn. visiškai sutvarkyta terasa bei joje atstatyta koplyčia, taip pat į terasą vedantys laiptai. Liepos 22 d. koplyčia ant bažnyčios stogo pašventinta, jai suteiktas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos titulas. Koplyčios altoriuje įmūryta šv. Antano relikvija.

2004 m. gruodžio 26 d. Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia iškilmingai dedikuota Dievui. Iškilmėse dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, kiti Lietuvos vyskupai, daug kunigų, Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus, Seimo, Kauno miesto savivaldybės atstovai, gausybė tikinčiųjų. Iki Naujųjų metų šventovėje kas vakarą vyko iškilmingos šv. Mišios: gruodžio 27 d. melstasi už visus bažnyčios statytojus bei rėmėjus, gruodžio 28 d. – už mirusius aukotojus, gruodžio 29 d. – už Kauno miesto gyventojus, gruodžio 30 d. – už lietuvių tautą.

2006 m. vasario 16 d. arkivyskupas S. Tamkevičius pašventino pusrūsyje įrengtą 30 vietų kolumbariumą – patalpą nusipelnusių Bažnyčiai ir Lietuvai žmonių palaikų urnoms laikyti. 2006 m. lapkričio 4 d. į kolumbariumą perlaidota pirmoji urna su Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojo kanauninko kun. Felikso Kapočiaus iš Jungtinių Valstijų pargabentais palaikais.

Bažnyčios atstatymu rūpinęsi Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonai

  1. Rek. kan. Feliksas Kapočius (1928–1944 m.)
  2. Kun. Gintautas Kabašinskas (1991 m.)
  3. Kun. Eugenijus Bartulis (1993–1995 m.)
  4. Kun. Viktoras Brusokas (1995–2002 m.)
  5. Kun. Vytautas Grigaravičius (nuo 2002 m.)

Parengta pagal Angelės Buškevičienės knygą „Prisikėlimas“ (Kaunas, 2006)

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021