Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Kolumbariumas

Kan. Feliksas Kapočius

Kolumbariumas, kaip ir visos rūsio patalpos bei bažnyčios interjeras, įrengtas pagal architekto Algimanto Sprindžio projektą. Įrengta 30 baltų 48 cm pločio, 58 cm aukščio ir 80 cm ilgio nišų nusipelnusių Bažnyčiai ir Lietuvai žmonių palaikų urnoms laikyti. Kolumbariumo interjero apdailai – grindims, sienoms, kolonoms, koplyčios altoriui bei nišų sienoms – panaudoti pilkšvo, rusvo, juodo, balto marmuro ir granito deriniai.

Kristaus Prisikėlimo bazilikos kolumbariumas pašventintas 2006 m. vasario 16 d.

2006 m. lapkričio 4 d. į kolumbariumą perkelta pirmoji urna su Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statytojo kanauninko kun. Felikso Kapočiaus (1895–1971) iš Jungtinių Amerikos Valstijų pargabentais palaikais.

2008 m. gegužės 23 d. amžinojo poilsio Lietuvoje atgulė kunigas, psichologijos ir filosofijos profesoriaus Antanas Paškus (1922 - 2008). Urna su velionio palaikais palaidota kolumbariume.

2011 m. birželio 10 d. kolumbariume palaidotas gegužės 7 d. JAV po sunkios ligos miręs Kauno arkivyskupijos kun. dr. Arvydas Petras Žygas (1958 - 2000 - 2011)

2013 m. spalio 1 d. kolumbariume palaidotas liepos 19 d. Čikagoje miręs kun. dr. prof. Kęstutis Antanas Trimakas (1930 - 2013)

 Pamaldos į kolumbariumą perkeliant
bažnyčios statytojo kanauninko kun. Felikso Kapočiaus palaikus

Kolumbariumas
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021