Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Ministrantai

Ministrantai

Vaikinus, norinčius tapti ministrantais, kviečiame po šv.Mišių kreiptis į zakristijoną Imantą Mieliulį.

Koordinatorius – zakristijonas Imantas Mieliulis, Dvasios vadovas - kun. Sigitas Bitkauskas


Ministrantai šv. Mišių liturgijoje

Pagrindinis tikslas – patarnauti prie altoriaus šv. Mišių metu, dalyvauti procesijose bei kitose liturginėse apeigose, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir liudyti Kristų tarp savo bendraamžių.

Parapijoje ministranto tarnystę atlieka 6 vaikinai.

Dalyvauja šv. Mišių liturgijoje.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021