Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Jaunimo šlovinimo grupė

Jaunimo choras gieda šv. Mišiose

Šlovinimas mums yra:

  • atsiliepimas į Dievo mums rodomą meilę,
  • Dievo iškėlimas aukščiau viso kito,
  • siekis Dievui suteikti Jam priklausančią svarbiausią vietą mūsų gyvenimuose.

Šloviname Jį dėl to kas Jis yra ir dėl to ką Jis padarė. Šis šlovinimas veržiasi iš mūsų širdžių giesmėmis, savanorišku tarnavimu šv. Mišiose.

Šlovinimo grupės nariai (šiuo metu mūsų 13) – šlovinimo muziką, giesmes pamėgęs parapijos jaunimas bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai.

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje tarnystę pradėjome 2013 m. pradžioje.

Kiekvieną sekmadienį pasiruošimą šv. Mišioms pradedame 17 val. bažnyčioje. Prisijungti prie mūsų gali kiekvienas jaunas žmogus, norintis šlovinti Viešpatį ir tarnauti giesme šv. Mišiose.

 

 

 

tolyn
-->
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015