Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Choras „Prisikėlimas“

Vadovas – Vitas Grudzinskas.1980 m. baigė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklą.

Seniūnė – Lina, tel.: 8 37 22 76 08; 8 618 39860.

Kviečiame turinčius muzikinę klausą ir norinčius giedoti tikinčiuosius, kurie yra giedoję arba dainavę chore, ansamblyje, pažįsta gaidas (nuo trejų metų iki senjorų amžiaus imtinai).

Choras gieda 9.30 val. sekmadienio šv. Mišiose bei švenčių dienomis. Taip pat gieda:

  • adventu metu kiekvieną sekmadienį – Švč. Mergelės Marijos valandas;
  • gavėnios metu kiekvieną sekmadienį Graudžius verksmus;
  • sekmadieniais prieš šv. Mišias giesmę „Pulkim ant kelių...“, po šv. Mišių „Šventas Dieve“ prie Švč. Sakramento koplytėlės;
  • maldavimų procesijoje Visų Šventųjų litaniją ir specialiuosius maldavimus;
  • tikinčiųjų pageidavimu Švč. Jėzaus Vardo rožinį už mirusius ar gyvuosius, išskirtiniais atvejais laidotuvėse ir įvairiomis progomis.

Choro specifika – populiarios ir tradicinės giesmės, prie kurių giedojimo galėtų prisidėti visa bendruomenė.

Šiuo metu vienija 20 choristų. Susikūrė bažnyčios atstatymo laikotarpiu.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021