Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šventojo Rašto skaitovai

Dvasios vadovas - Kun. A. Akelaitis

Koordinatorė - Birutė Vasylienė, tel. 8 647 41 106

Dievo Žodis yra pagrindinis maistas mūsų tikėjimui, nes tikėjimas auga besiklausant Dievo žodžio ir pagal jį gyvenant.

Tikslas – skelbti Dievo Žodį į Eucharistijos šventimą susirinkusiai Dievo tautai, parapijos bendruomenei ir visiems Liturgijos dalyviams.

Šventojo Rašto skaitovu gali būti tikintis ir parapijos bendruomenės gyvenimui neabejingas krikščionis, kuris stengiasi praktiškai pritaikyti išgirstą Dievo Žodį. Labai svarbu, kad Eucharistijos liturgijoje dalyvaujantys skaitovai mokėtų raiškiai, suprantamai perskaityti Dievo Žodį, pasižymėtų gera dikcija, jaustų atsakomybę, būtų pareigingi.

Renkamės kas dvi savaitės  ketvirtadieniais  18.00 val. konferencijų s.

 

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021